Leesgroep

  

Het is alweer vijf jaar geleden dat we in abdij Lilbosch gestart zijn met een leesgroep van oud-studenten van Fontys Hogeschool voor Theologie, samen met een aantal vrijwilligers in het pastoraat.  Ieder is inmiddels aan het werk in het parochie pastoraat en in de geestelijke verzorging. Op gezette tijden komen we bij elkaar om ons te buigen over de schriftlezingen van de zondagen uit het kerkelijk jaar, zoals deze samengebracht zijn in het lectionarium van het romeins missaal. Dit doen we als voorbereiding voor de preekbeurt die één van de deelnemers voor de betreffende zondag heeft.

We lezen de teksten zowel vanuit hun oorspronkelijke context in de Schrift als vanuit hun nieuwe context in het lectionarium. Welke nieuwe verbanden worden er gelegd en welke thema's tekenen zich daar in af ?  En welke daarvan zijn geëigend voor een preek of een overweging in de zondagsviering ? Want de concrete praktijk van de zondagsliturgie blijft de leidraad voor deze bijeenkomsten. De gastvrijheid van de abdij biedt ons de mogelijkheid om na afloop deel te nemen aan de vesperviering van de monniken.

Op vrijdag 22 september a.s. van 13.30 uur tot 16.30 uur beginnen we aan een nieuw seizoen. Dan spreken we ook de vervolgdata af. Als u belangstelling heeft kunt u een keer meedoen om te kijken of het u bevalt. Maak dan gebruik van het contactformulier om u aan te melden. In de kosten voor koffie, thee en de begeleiding wordt voorzien door ieders vrije gave. Bij meer belangstelling starten we een nieuwe groep. 

Van harte welkom!