Het eigene 

 

De bijbel wordt al eeuwenlang van generatie op generatie doorgegeven en er wordt op de meest uiteenlopende wijzen uit gelezen, gezongen en gebeden. Het eigene of zo je wilt het ‘nieuwe’ van Stille Omgang is de aandacht voor de literaire kwaliteiten van een bijbeltekst. Om door zorgvuldig te lezen de tekst zelf te laten spreken. Dit betekent dat we starten bij de vertelkunst en de poëzie om van daaruit op het spoor te komen van het Grote Verhaal over God en Jezus en de draagwijdte daarvan voor ons en onze wereld. Voor gelovigen en niet-gelovigen, voor leken en kenners.

De stap naar de theologie en naar geloven zetten we dus vanuit de literaire werkelijkheid en niet vanuit dogmatische zekerheden vooraf of historische reconstructies achteraf. Ook wordt ons gevoel en ‘wat we ervan vinden’ beproefd. Natuurlijk is er uitwisseling en delen we onze ervaringen. Maar de tekst heeft het eerste en wonderwel vaak ook het laatste woord ...Programma voor een midweek

 

We  starten op de eerste dag in de namiddag met kennismaken en een inleiding in bijbelse poëzie en vertelkunst aan de hand van een concrete tekst. We gaan dus meteen aan de slag. 

In de ochtend is er telkens een gezamenlijke leesronde. ‘s Middags maken we ons vertrouwd met de tekst met behulp van creatieve werkvormen. Ook is er ‘s middags ruimte om te gaan wandelen. 

‘s Avonds staan we in een geleide meditatie stil bij wat er doorheen de dag bij ons aangeraakt is. We sluiten de dagen af op de laatste ochtend, na een evaluatie,  met de middagmaaltijd.

 

 

In een abdij of een klooster

 

Alle dagen vinden plaats in kloosters en abdijen en zijn ingebed in de dagorde van de monniken en monialen. Zij nodigen ons uit om deel te nemen aan het psalmgebed van de getijden en de viering van de Eucharistie.  Daarmee  steunen ze ons in de gang die wij gezamenlijk door de bijbel heen maken  in onze leesrondes en meditatie.

 

 

In stilte ...

 

Buiten de bijeenkomsten houden we stilte aan. Dat schept voor ieder van ons ruimte om bij zichzelf te komen. Ruimte waarbinnen het gelezene zijn werk kan doen. Elk klooster en elke abdij ligt bovendien in een prachtige omgeving. Met de uitnodiging om ook daar van te genieten!