Leesgroep

  

Het is alweer zeven jaar geleden dat we in abdij Lilbosch gestart zijn met een leesgroep van oud-studenten van Fontys Hogeschool voor Theologie, samen met een aantal vrijwilligers in het pastoraat.  Ieder is inmiddels al geruime tijd aan het werk in het parochie pastoraat en in de geestelijke verzorging. 

Op gezette tijden komen we bij elkaar om ons te buigen over de schriftlezingen van de zondagen uit het kerkelijk jaar. Dit doen we als voorbereiding voor de preekbeurt die één van de deelnemers voor de betreffende zondag heeft. We volgen daarbij de leesorde van het lectionarium van het romeins missaal. 


We lezen de teksten zowel in hun oorspronkelijke context in de Schrift als in hun nieuwe context in het lectionarium. Welke nieuwe verbanden worden er gelegd en welke thema's tekenen zich daar in af ?  En welke daarvan zijn geëigend voor een preek of een overweging in de zondagsviering ? Want de concrete praktijk van de zondagsliturgie blijft de leidraad voor deze bijeenkomsten. De gastvrijheid van de abdij biedt ons de mogelijkheid om na afloop deel te nemen aan de vesperviering van de monniken.


We komen gemiddeld eens in de zes weken bij elkaar, meestal op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur. Dan spreken we ook de vervolgdata af. Als u belangstelling heeft kunt u een keer meedoen om te kijken of het u bevalt. Maak dan gebruik van het contactformulier om u aan te melden. In de kosten voor koffie, thee en de begeleiding wordt voorzien door ieders vrije gave. Bij meer belangstelling starten we een nieuwe groep. 


Van harte welkom !