Reacties van deelnemers

    

 

" Het telkens opnieuw doorlezen en beleven van de tekst heeft me opmerkzaam gemaakt op de schat die erin verborgen ligt. Tot mijn verbazing heb ik bemerkt dat ik met deze tekst "eindeloos" door zou kunnen gaan. Ik ontdekte, dat ik doorheen deze tekst bij mijn eigen weten kwam. Dat door te lezen, het in laten werken, het herschikken, het opzoeken van bijzondere woorden en zinnen veel van het verborgene als vanzelf begon te spreken. Soms merkte ik ook, dat het hardop lezen voor mezelf me op een diepere laag raakt, me emotioneerde  (...)

Wat ik in eerste instantie technisch en moeilijk vond, heeft me dus gebracht bij een diepere en eenvoudigere, maar wezenlijke beleving en kennis van de bijbelverhalen."

- Jos -

 

" Het zijn smerige teksten die psalmen met verstopte booby traps ! Je moet er heel lang op kauwen. En dat is een wrange beweging. Want je hebt maar half in de gaten wat je zegt als je ze bidt. "

- Wim - 


“ Ik heb twee bekeringen doorgemaakt. Ik zag aanvankelijk verschrikkelijk op tegen die kleurtjes. Die staan namelijk haaks op mijn ingesteldheid. Ik ben een mens van het boek en van het geschreven en gesproken woord. Maar ik ben de resultaten gaan zien. We worden werkelijk dieper binnen gevoerd in de tekst. En dan gaat er een wereld open. De tweede bekering heeft te maken met dat ‘creatieve werk’. Ook dat was me een gruwel ! Totdat ik de rijkdom zag van ieders werk. Elk op een uitzonderlijk eigen manier. Zonder angst ... ”

- Agnes -


“ Dat voorstel voor creatief werken was voor mij een déja-vu van rond blijven draaien in emoties. Maar we bereikten een diepte die voor ieder te behappen was. ”

- Mark -


" Mijn 'regeltjes' over de psalmen:

Verhalen van lang geleden, over God en mensen. Verhaal van mijn eigen leven, van uitroepen in wanhoop en, hoe vreemd misschien ook, daarin weer vertrouwen vinden. En, zoals ik op mijn verjaardag heel sterk ervaren heb... een bron van kracht bij wat ik doe en wat ik meemaak. Een bidden wat dan vanzelf volgt op het lezen, en daarin kracht, rust en vertrouwen kunnen vinden...! "

- Lian - 


“ De stilte neemt toe en groeit gaandeweg tussen alle woorden door. Ín de woorden zelf ... ” 

- Mia -

  

" Het proces dat je met de Pelgrimsliederen in fasen doormaakt, gelijkt zelf op een trap van beneden naar boven, naar Jeruzalem, naar Vrede. Dit proces is een blauwdruk voor mijn (het?) leven. Deze lijnen zijn voor mij als zonnestralen, zoals een glazen bokaal zich bewust is van de zonnestralen die door haar glas schijnen. " 

- Vincent -