Jo Beckers (1954)

   

studeerde theologie in Heerlen en Bijbelwetenschappen in Amsterdam en Nijmegen. Hij studeerde hobo in Maastricht en in Aken en volgde in Centrum Boswijk de opleiding voor Gestalt en  transpersoonlijke therapie. Hij beoefent Zen in de traditie van Thich Nhat Hanh.  

Als Aalmoezenier van Sociale Werken voor Kerk en Samenleving in het bisdom Roermond was hij betrokken bij de ouderenzorg en gaf hij o.a. supervisie aan geestelijk verzorgers en pastoraal werkenden. Verder begeleidde hij fusieprocessen van parochies. Daarnaast was hij docent voor de uitleg van de Bijbel aan Fontys Hogescholen en docent Bijbels Hebreeuws aan de Open Universiteit. Hij heeft veel ervaring in het werken met Bijbelgroepen vanuit de joods-christelijke dialoog, ook internationaal. Verder schrijft hij regelmatig exegetische bijdragen in Tijdschrift voor Verkondiging. Hij is getrouwd met Elise Jonckers Nieboer en stiefvader van een volwassen zoon en dochter.