Agenda

 

 

 

 

     

2020

 

     




Alle activiteiten zijn 

vanwege de corona maatregelen 

tot nader opgeschort




Martinushaus Aschaffenburg


i.s.m. Ursula Silber 


ma 6 april 

di 7 april

wo 8 april 2020


18.00 - 21.00 u. 


“Purpur und Dornen”


Het Lijdensverhaal van Mattheus opnieuw gelezen

aan het begin van de Goede Week


- voertaal Duits -

 

€ 60


An den drei ersten Tagen der Karwoche treffen wir uns 

zu einem einfachen gemeinsamen Abendessen. 

Wir lesen miteinander die Passions-Erzählungen aus dem Matthäus-Evangelium 

und entdecken im Weg Jesu unser eigenes Leben.

Mit Austausch, Meditation und Impulsen üben wir uns 

in das aufmerksame Lesen des Lebens und der Bibel ein 

Und gehen bewusst auf Ostern zu.


Anmeldung


info@martinushaus.de






 





  Sint Sixtusabdij - Westvleteren 


woe 6 mei - zo 10 mei 2020



De Stille Gebeden 

van koning David


psalm 56 - 60




We lezen deze psalmen tegen de achtergrond van het boek Samuel 

waar we de wederwaardigheden van koning David op de voet kunnen volgen. 

Duidelijk wordt dat deze ideale koning niet enkel een succesverhaal kent. 

Hij wordt achtervolgd en nagejaagd als aangeschoten wild. Deze psalmen getuigen daarvan. 

David schreeuwt zijn nood en ellende uit, maar heft wonderlijk ook een lofzang aan vanwege ervaren redding. 

Waarom noemen we ze ‘stille’ gebeden ? 

Hebben ze ook een boodschap voor ons en voor de wereld om ons heen ?



Van woensdag 15.00 uur tot en met zondag 11.30 uur

€ 150 begeleiding naast verblijfskosten van de abdij.

Instappen op vrijdagnamiddag is mogelijk.

Werkteksten worden uitgedeeld


Voor de abdij :


www.sintsixtus.be


Aanmelden via  contactformulier








Abdij Lilbosch - Echt


wo 3 juni namiddag - vr 5 juni na het ontbijt


 


Kleine Retraite

rond de Lezingen van de Dag

 

We lezen samen Gen 22 en Mt 26,36-42, 

de lezingen van donderdag 5 juni.

Naast uitwisseling is er veel stilte. 

De avonden sluiten we af met Meditatie



€ 50 naast verblijfkosten Gastenhuis

Abdij Lilbosch


Aanmelden via  

contactformulier





In oktober wordt er nog een retraite gepland in Abdij Lilbosch

En in november Psalmdagen in Abdij St. Sixtus.

Precieze data en thema’s volgen nog.





 

Klooster St. Josephsberg - Megen

Zusters Clarissen  


samen met Macair Wegman ofm.cap

 

 ma 30 nov - do 3 dec 2020

 

Dagen van Advent


         

€ 175 naast verblijfkosten Gastenhuis

Zusters Clarissen

Klooster St. Josephsberg Megen

 

Aanmelden via 

contactformulier