Psalmdagen

Samen lezen en uitwisselen


We starten op de eerste dag in de namiddag met kennismaken en een inleiding in bijbelse poëzie aan de hand van een concrete psalm. We gaan dus meteen aan de slag.

In de ochtend is er telkens een gezamenlijke leesronde. In de middag verkennen we de tekst verder in een persoonlijke creatieve verwerking. ‘s Middags is er ook ruimte voor loopmeditatie of een vrije wandeling en 's avonds is er een geleide meditatie.

We sluiten de dagen af op de laatste ochtend, na een evaluatie,  met de middagmaaltijd.

 

 

Momenten van  gebed en stilte

Alle dagen zijn ingebed in de dagorde van  de monniken en monialen. Zij nodigen ons uit om deel te nemen aan het psalmgebed van de  getijden en de viering van de Eucharistie.  Daarmee  steunen ze ons in de gang die wij door de psalmen maken in onze leesrondes. ‘s Avonds staan we in een geleide meditatie stil bij wat die psalmen doorheen de dag bij ons aanraken.


Genieten van de natuur
Buiten de bijeenkomsten houden we stilte aan. Dat schept voor ieder van ons ruimte om bij zichzelf te komen. Ruimte waarbinnen ook de psalmen hun werk kunnen doen. Elk klooster en elke abdij ligt bovendien in een prachtige omgeving. Met de uitnodiging om ook daar van te genieten!

 


Het eigene

of zo je wilt het 'nieuwe' van Stille Omgang  is de aandacht voor de literaire kwaliteiten van een bijbeltekst. En door zorgvuldig te lezen de tekst zelf te laten spreken. Dit betekent dat we starten bij de vertelkunst en de poëzie om van daaruit op het spoor te komen van het Grote Verhaal over God en Jezus en de draagwijdte daarvan voor ons en onze wereld. Voor gelovigen en niet-gelovigen, leken en kenners.

De stap naar de theologie en naar geloven zetten we dus vanuit de literaire werkelijkheid en niet vanuit vooraf gegeven dogma's of historische reconstructies achteraf. Ook wordt ‘wat we voelen’ en ‘wat we ervan vinden’ beproefd en vaak even in een wachtstand gezet. Natuurlijk is er uitwisseling en delen we onze ervaringen en is er ook discussie. Maar de tekst heeft het eerste en wonderwel vaak ook het laatste woord ...