Over de naam 'Stille Omgang ...'

 

 

De naam is geënt op het boek van Willem Barnard Stille Omgang - Notities in het dagelijks verkeer met de Schriften volgens een vroeg-middeleeuwse traditie - (Brasschaat 1992). 

Een indrukwekkend verslag van ruim dertig jaar dagelijks bijbel lezen. Willem Barnard volgde het leesrooster van het oude brevier uit de ongedeelde kerk en noemde zijn verslag de "... jaargang van een dagboek. Het is naast de Schrift een zeer persoonlijk geschrift. Het is een journal intime, gekrabbeld in de marge van het heilige boek."

Een intentieverklaring om zonder al te grote woorden 'om te gaan' met de Schrift. Om de teksten te leren kennen door ze telkens opnieuw weer te lezen. Naar ze te luisteren en er vragen aan te stellen, ze te overwegen én erbij te zwijgen. Om er zo vertrouwd mee te worden en mee  'om te gaan', dat ze een plaats krijgen in ons hart.