Reacties van deelnemers

    

 

" Het telkens opnieuw doorlezen en beleven van de tekst heeft me opmerkzaam gemaakt op de schat die erin verborgen ligt. Tot mijn verbazing heb ik bemerkt dat ik met deze tekst "eindeloos" door zou kunnen gaan.

Voor mij was het belangrijk om te ontdekken dat ik doorheen deze tekst bij mijn eigen weten kwam. Dat door te lezen, het in laten werken, het herschikken, het opzoeken van bijzondere woorden en zinnen veel van het verborgene als vanzelf begon te spreken. Dit op zichzelf is al een schat die ik heb mogen ontdekken. Soms merkte ik ook dat het hardop lezen voor mezelf me op een diepere laag raakt, me emotioneerde  (...)

Wat ik in eerste instantie technisch en moeilijk vond, heeft me dus gebracht bij een diepere en eenvoudigere, maar wezenlijke beleving en kennis van de bijbelverhalen."

- Jos -

 

" Het zijn smerige teksten die psalmen met verstopte booby traps! Je moet er heel lang op kauwen. En dat is een wrange beweging. Want je hebt maar half in de gaten wat je zegt als je ze bidt. "

- Wim - 

 

" Mijn 'regeltjes' over de psalmen:

Verhalen van lang geleden, over God en mensen. Verhaal van mijn eigen leven, van uitroepen in wanhoop en, hoe vreemd misschien ook, daarin weer vertrouwen vinden. En, zoals ik op mijn verjaardag heel sterk ervaren heb... een bron van kracht bij wat ik doe en wat ik meemaak.

Een bidden wat dan vanzelf volgt op het lezen, en daarin kracht, rust en vertrouwen kunnen vinden...! "

- Lian - 

 

" Het proces dat je met de Pelgrimsliederen in fasen doormaakt, gelijkt zelf op een trap van beneden naar boven, naar Jeruzalem, naar Vrede. Dit proces is een blauwdruk voor mijn (het?) leven. Deze lijnen zijn voor mij als zonnestralen, zoals een glazen bokaal zich bewust is van de zonnestralen die door haar glas schijnen. " 

- Vincent -